Regulamin

Sklep Internetowy “Ferbon” działający pod adresem www.ferbon.pl, prowadzony jest przez
Ferbon s.c.

NIP: 641-253-10-23
Regon: 243336051

1.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
sklep internetowy,
e-mail: biuro@ferbon.pl

tel stacjonarny : 32/ 242 22 97

komórka: 733-877-920

3. Zamówienia przez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

7. Przy każdym zamówieniu Klient wybiera sposób dostawy. Koszty transportu ustalane są zawsze indywidualnie po przyjęciu zamówienia.

8. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.

9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

10. W przypadku niedostępności towaru lub niedostępności części towarów objętych zamówieniem,Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci zaoferuje mu towar o podobnej charakterystyce (świadczenie zastępcze określone w art. 12 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu) lub zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Podane ceny nie zawieraja kosztów przesyłki do klienta.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Ceny węgla nie zawierają akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. z późn. zm.). Jeżeli podmiot dokonujący zakupu nie spełnia wymagań dotyczących zwolnienia z akcyzy, do cen zostanie doliczony podatek akcyzowy.

14. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM,a KUPUJĄCYM.
Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO").

17. Zwrot towaru.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

18. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) jeśli jest konsumentem
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny) jeśli nie jest konsumentem
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

19.Informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie jego odbioru w punkcie sprzedaży lub w miejscu dostawy.

20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

21. Integralną częścią Regulaminu stanowi polityka prywatności. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu firmy Ferbon s.c. Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.